Walrus 128015.1B 相連式自由咀對沖式沖水座廁 連緩降廁板

HOME > 商品 > 浴室專區 > 座廁 > 相連式 > Walrus 128015.1B 相連式自由咀對沖式沖水座廁 連緩降廁板

Walrus 128015.1B 相連式自由咀對沖式沖水座廁 連緩降廁板

$3,695.00

已售完

貨號: WR-128015.1B-00 分類: , ,
描述

Walrus / 128015.1B / 相連式 / 自由咀 / 座廁 / 連緩降廁板_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
產品包括_x000D_
座廁 – WR-128015.1B/FS-00_x000D_
水箱 – WR-128015.T/FS-00_x000D_
廁板 – WR-BU242Q_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_