Walrus 華樂詩 Yico 900101.BS 掛牆小便斗 (背入水底出水) 白色 跟LO-499C 尿斗膠塞

HOME > 商品 > 商用專區 > 尿斗 > Walrus 華樂詩 Yico 900101.BS 掛牆小便斗 (背入水底出水) 白色 跟LO-499C 尿斗膠塞

Walrus 華樂詩 Yico 900101.BS 掛牆小便斗 (背入水底出水) 白色 跟LO-499C 尿斗膠塞

$1,151.00

已售完

貨號: WR-900101.BS-00 分類: , , , ,
描述

_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
注意:產品尺寸 ± 5mm_x000D_
_x000D_
_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_