Walrus 華樂詩 4+1 時尚浴室套裝

HOME > 商品 > 活動推廣 > 優惠 > 龍頭 > Walrus 華樂詩 4+1 時尚浴室套裝

Walrus 華樂詩 4+1 時尚浴室套裝

$6,880.00

已售完

貨號: WR-S4 1-Package 分類: , , , , ,
描述

3件套裝包括:  WR-503503-CP 高身面盆龍頭 WR-503507-CP 浴缸龍頭 WR-216355-CP 3速手提花灑套裝_x000D_
_x000D_
_x000D_

產品規格 / Features

_x000D_
_x000D_

高身面盆龍頭 WR-503503-CP

_x000D_
 _x000D_
_x000D_
 _x000D_

WR-503503-CPWR-503503-CP

_x000D_

_x000D_

浴缸龍頭 WR-503507-CP

_x000D_
WR-503507-CPWR-503507-CP_x000D_

_x000D_

3速手提花灑套裝 WR-216355-CP

_x000D_
WR-216355-CP_x000D_
_x000D_
 _x000D_
_x000D_
*花灑套裝包括花灑頭、花灑喉及花灑柱_x000D_
_x000D_
 _x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
WR-250802-00_x000D_
_x000D_
WR-250808-00_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
WR-800801_x000D_
_x000D_
WR-518006_x000D_
_x000D_
WR-990043-00_x000D_
_x000D_
WR-990044-00_x000D_

_x000D_
 _x000D_

_x000D_
 _x000D_
_x000D_
 _x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
 _x000D_
_x000D_
 _x000D_
_x000D_